Wonderbaarlijke Genezingen

Wetenschap is te belangrijk om aan theologen over te laten

Vorige week publiceerde NRC dit wollige verhaal van twee hoogleraren theologie die zich beklaagden over deze column van Frits Abrahams waarin hij hun onderzoek naar gebedsgenezing in twijfel trok.  Onderstaande repliek werd door de NRC redacteuren geweigerd wegens plaatsgebrek. Wetenschap is te belangrijk om aan ...

Witteman en het geluk

Of journalist Paul Witteman gelukkiger is geworden van zijn zoektocht naar geluk (Witteman Ontdekt) weet ik niet, maar ik in elk geval niet. De kerstvakantie bood mij de gelegenheid twee afleveringen terug te zien, over mindfulness en over neuropsychologie. Als deze afleveringen iets hebben aangetoond, is het dat het publiek ...

Over EMDR

    Artikel Hoe het werkt met EMDR Directieve Therapie, 2011 Artikel Has everyone won, and must all have prizes? (Oratie / De Psycholoog, 2006 )   └  Commentaar en repliek Een cursus in pseudowetenschap, inclusief reactie (De Psycholoog, februari ...

Extraordinary claims

Ingezonden brief Parapsychologie (MARE, 22 januari 2004) Ingezonden brief Parawijsbegeerte (MARE, 19 februari 2004) Column Gebrek aan zelfregulering  (MARE, 28 januari 2009) Column The pursuit of happiness   (MARE, 6 november ...

Psychotherapie

Artikel Behoud een open mind, maar ook je verstand (MGV, mei 2009) Recensie Hervonden herinneringen (MARE di Libri, 19 feb ...