Studeren in het Engels

Ingezonden brief, geplaatst in NRC en NRC Next op woe. 25 oktober 2017:

Drie studenten psychologie startten in Nijmegen een petitie tegen Engelstalig onderwijs op de universiteit (NRC, 21 okt 2017, pagina 6). Een achterhoedegevecht. Ook indien hun actie op de korte termijn effect sorteert, zal over niet al te lange tijd de ruim honderd jaar dat Nederlands de voertaal aan Nederlandse universiteiten was, gezien worden als een intermezzo – tussen het Latijn en het Engels. Nederlandse universiteiten die met de toenemende concurrentie hun top-100 positie willen behouden, zullen Engels als voertaal aannemen. Het maakt hen aantrekkelijker voor buitenlandse wetenschappers en ook het gemiddeld niveau van de studenten blijkt te stijgen.

Het is wel merkwaardig dat het Engels eerst en bloc is ingevoerd in het masteronderwijs (in 2005) en ruim tien jaar later alleen mondjesmaat in de bachelor. Twintig procent van de bacheloropleidingen zijn nu in het Engels versus 70% van de masters. Dat is merkwaardig omdat de bachelor zich beter leent voor Engelstalig onderwijs. Sommige masters die in feite een academische beroepsopleiding zijn, en gericht op het Nederlandse werkveld, zijn nu ook in het Engels, hetgeen meer nadelen dan voordelen oplevert. De onderzoeksmasters en de bacheloropleidingen kunnen met weinig uitzonderingen beter in het Engels.

Indien (vrijwel) alle bacheloropleidingen in het Engels worden gegeven, dienen wel maatregelen getroffen te worden om de universiteiten niet nog verder te overspoelen en het aandeel Nederlandse studenten te beschermen. Nu al stijgt het aantal studenten ieder jaar fors, voornamelijk dankzij toename van buitenlandse studenten. Geef ze eens ongelijk, studeren in Nederland is goedkoop en onze universiteiten hebben een uitstekende reputatie. Door de huidige wijze van financiering leidt het groeiende studentenaantal echter automatisch tot een steeds verder dalende rijksbijdrage per student. Hopelijk kan de nieuwe minister deze onvolkomenheid uit het systeem verwijderen.Comments are closed.