For the record…..

Ik blijf maar horen en lezen dat niemand de overwinning van Trump heeft zien aankomen. Dat is overdreven. Een klein aantal peilingen (bijv., LA Times) heeft vrij consistent een overwinning van Trump gepeild. Verder heeft Scott Adams (www.blog.dilbert.com) al in 2015 een landslide overwinning voorspeld, op een moment dat nog niemand een cent gaf voor Trump’s kansen op de nominatie. De manier waarop hij dat heeft gedaan was overigens erg activistisch, o.a. door Trump ‘geniaal’ te noemen en driftig mee te werken aan het verspreiden van kwaadaardige geruchten over Clinton. Filmmaker Michael Moore zag het ook aankomen en heeft geprobeerd het tij nog te keren met een haastige pro-Clinton documentaire, waarin de volgende quote: “Trump’s election is going to be the biggest ‘fuck you’ ever recorded in human history – and it will feel good,…….for a day or a week”. Trump heeft een clip van deze quote nog rondgetwitterd, met de laatste zes woorden eraf geknipt.

En, for the record: zoals te controleren op deze website, heb ik sinds mei 2016 gewaarschuwd voor en voorspeld dat Trump zou winnen. De citaten staan hieronder.

Eerst nog een nuancering: uiteindelijk heeft hij de popular vote verloren….

3 november 2016
This and quite a few other mistakes may be part of the reason why this race is still tight and that mrs Clinton may actually lose.

24 september 2016
Tenzij zich nog onverwachte dramatische gebeurtenissen voordoen zal Trump winnen.

30 juli 2016 (brief, NRC Handelsblad).
Deze groep (…) dreigt dermate massaal op Trump te stemmen dat het de doorslag kan geven. (…) Gezien de vele fouten en foutjes  die de Clinton campagne tot nu toe maakt, is echter allerminst zeker dat zij gaat winnen.

23 mei 2016 (HOVO slotlezing, Leiden)
(4’20”) Het zou zo maar kunnen dat over een jaar [Trump] (…) de president van de VS is. U denk van niet? Ik denk van wel.
(15’11”) Als je kijkt naar hoe ze gebruik maken van psychologie, van overredingstechnieken (…) is Trump veel beter. Als het daarover gaat, wordt het een landslide.Comments are closed.